Občina Vitanje

Untitled document

Občina Vitanje - Logotip

Občina Vitanje

Grajski trg 1, 3205 Vitanje

Telefon: 03 / 757 43 50

Fax: 03 / 757 43 51

info@vitanje.si

Slike kraja

EtnoInfoLab slike

Novice in obvestila

  • Untitled document

    Objavljamo Sklep o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov inn pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za plakatiranje v času volilne kampanje za redne volitve v občinski svet in župana v letu 2014. SKLEP 

Župan

Untitled document

Slavko Vetrih, župan Občine VitanjeSlavko Vetrih, župan Občine VitanjeSpoštovane občanke in občani Občine Vitanje

Vaše ponovno zaupanje, za katerega se vam iskreno zahvaljujem, pomeni novo in veliko odgovornost - prvenstveno mojo, pa tudi našo skupno. Pričakujem, da si bomo podali roko v pomoč in poskušali postoriti čimveč za razvoj prijazne, uspešne in prepoznavne skupnosti.

Dober začetek je pol uspeha!

Slavko Vetrih
Župan

Naslov: Spodnji Dolič 13, 3205 Vitanje
Uradne ure za stranke: vsako sredo od 7 - 11 ure po predhodnem dogovoru.
 
Funkcijo župana opravlja nepoklicno

Pristojnosti in naloge župana (po določbah Statuta Občine Vitanje Ur. l. RS št. 113/06, 21/07)


Občinski svet

Untitled document

Občinski svet Občine Vitanje šteje 11 članov.

Pristojnosti in naloge OS

Poslovnik OS, Url. l. RS št. 113/2006 in Sprememba Poslovnika OS, Ur. l. RS št. 23/09

Člani Občinskega sveta Občine Vitanje 2010 - 2014:

Od leve proti desni: Kitek Slavko, Kričaj Roman, Plankl Zdenko, Plankl Stanko, Jelenko Peter, Brodej Jože, Vetrih Slavko (župan), Poklič Andrej, Hrovat Milan, Petaci Viljem, Slatinek Anton, Jager Viktor in mag. Fijavž Srečko (direktor občinske uprave).Od leve proti desni: Kitek Slavko, Kričaj Roman, Plankl Zdenko, Plankl Stanko, Jelenko Peter, Brodej Jože, Vetrih Slavko (župan), Poklič Andrej, Hrovat Milan, Petaci Viljem, Slatinek Anton, Jager Viktor in mag. Fijavž Srečko (direktor občinske uprave).

Več ...

Nadzorni odbor

Untitled document

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Več ...

Komisije - odbori

Untitled document

Člani delovnih teles Občinskega sveta Občine Vitanje v mandatnem obdobju 2010-2014:

Več ...

Trška in vaške skupnosti

Untitled document

Člani Trške in Vaških skupnostih v mandatnem obdobju 2010-2014:

Več ...

Stran 1 od 3

Untitled document

Osnovna šola Vitanje

Ravnatelj: mag. Tilka Jakob

Doliška cesta 1, 3205 Vitanje

Telefon: 03 / 757 37 70

www.vitanje.org

 

Enota Vrtec Vitanje

Na Gmajni 5, 3205 Vitanje

Telefon: 03 / 577 50 18

www.vitanje.org

 


Pošta Vitanje

Na vasi 12 a, 3205 Vitanje

Telefon: 03 / 757 30 54

Faks: 03 / 757 30 54

Odpiralni čas:
Pon., tor., sre., čet. in pet.: 8.00 – 10.30, 14.30-17.00
Sob.: 9.00 – 11.00

Spletna stran pošte Vitanje

Splošna knjižnica Slov. Konjice, enota Vitanje

Untitled document

Na vasi 18, 3205 Vitanje

Telefon: 03 / 752 51 06

Odpiralni čas:

Ponedeljek 9.00 - 18.00
Torek 8.00 - 15.00
Četrtek 9.00 - 17.00
Petek 11.00 - 15.00
Vsaka druga sobota v mesecu 8.00 - 11.00

Povezava na Splošno knjižnico Slovenske Konjice

 


BANKA CELJE D.D., agencija Vitanje

Na gmajni 2, 3205 Vitanje

Telefon: 03 / 757 45 60

Faks: 03 / 757 45 62

Odpiralni čas:
Pon., sre., pet.: 08:00 – 12:00, 14:00 – 16:00
Sob: zaprto

Banka je do nadaljnega zaprta!


Untitled document

Zdravstvena ambulanta Vitanje

Na gmajni 6, 3205 Vitanje

Telefon: 03 / 752 50 16

RIBIČ Bojan, dr. spl. med.


Zobna ambulanta

Na gmajni 6, 3205 Vitanje

Telefon: 03 / 577 50 43

dr. Beranič Stanislav


Zobotehnična ambulanta

Na gmajni 6, 3205 Vitanje

Maligoj Vlado


Zasebna patronažna dejavnost

Na gmajni 6, 3205 Vitanje

Telefon: 03 / 577 50 77

Darja Kričaj

Javne gospodarske službe

Untitled document

Komunala Vitanje, d.o.o.

Grajski trg 6, 3205 Vitanje

Telefon: 03 / 752 50 60

Delovni čas:

PON – PET 8.00 —12.00


Požarno varstvo

PGD VITANJE

Na gmajni 8, 3205 Vitanje

Telefon: 03 / 577 50 23

Spletna stran PGD Vitanje


Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR)

Občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče

Keršova ul.12
3212 Vojnik

Vodja MIR: mag. Nataša Kos
in inšpektorica za Občine Dobrna, Vitanje, Vojnik in Zreče
tel.: 08 205 19 22
e-pošta: inspekcija@vojnik.si

Več informacij...


Medobčinski urad

Untitled document

Na podlagi Odloka o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče (Uradni list RS, št. 38/07), je bil ustanovljen medobčinski urad, za območje navedenih občin.
Medobčinski urad vodi predstojnik urada Alojz Pačnik, dipl. upr. org., spec.

Več informacij...


JZ Celjske lekarne

Lekarniška podružnica Vitanje

Na Vasi 1, 3205 Vitanje

Delovni čas:
ponedeljek 12.30  – 19.30
torek, sreda, petek 7.30 – 14.30

Spletna stran JZ Celjske lekarne

 

You are here