Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za spremembo

26. 2. 2019 Občina V. (Občinska uprava) 470