Ureditev krožne pohodniške poti Vitanje-Sv. Vid-Vitanje: »POT BELEGA KAMNA«

187
EU projekti, Načrt za okrevanje in odpornost
V teku
Leto 2023
Leto 2025