Omizje Pametne vasi na Pohorju

6. 1. 2020 Občina V. (Občinska uprava) 157