Ureditev zakonske skladnosti spletne strani z ZDSMA

1. 10. 2020 157