Obvestilo podjetja Saubermacher v zvezi z odvozi komunalnih odpadkov v Občini Vitanje

10. 4. 2020 Občina V. (Občinska uprava) 466