Društvom in organizacijam, ki so na podlagi javnih razpisov v letu 2020 prejeli sofinanciranje programov iz proračuna Občine Vitanje

22. 12. 2020 Občina V. (Občinska uprava) 256