Vloga za spremembo namembnosti zemljišča

Oddaj vlogo

Ne

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov