Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici

Oddaj vlogo

Ne

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov