Vloga za izdajo dovoljenja za občasno ali začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov