Obvestilo Saubermacherja uporabnikom storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Vitanje

12. 5. 2021 Občina V. (Občinska uprava) 268