Obvestilo podjetja Saubermacher d.o.o. uporabnikom storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Vitanje za 2022

13. 12. 2021 Občina V. (Občinska uprava) 206