Sklep o plakatiranju volitve v Državni zbor RS

10. 3. 2022 Občina V. (Občinska uprava) 136