Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za ˝Šolski okoliš Vitanje˝

26. 10. 2022 Občina V. (Občinska uprava) 158