Imenovanje članov stalnih delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora, vaških in trške skupnosti Občine Vitanje

21. 12. 2022 Občina V. (Občinska uprava) 252