Poziv društvom in organizacijam prejemnikom proračunskih sredstev 2022

13. 2. 2023 Občina V. (Občinska uprava) 144