Ureditev krožne pohodniške poti Vitanje-Sv. Vid-Vitanje: »Pot belega kamna«

18. 8. 2023 Občina V. (Občinska uprava) 132