Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Občine Vitanje

15. 9. 2023 Občina V. (Občinska uprava) 84
15.09.2023
Javni razpisi in javni natečaji
09.10.2023 do 12:00
014-0011/2023-002
Občina Vitanje
info@vitanje.si