Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Vitanje

15. 9. 2023 Občina V. (Občinska uprava) 40
15.09.2023
Javni razpisi in javni natečaji
09.10.2023 do 11:00
014-0010/2023-002
15.09.2023
Občina Vitanje
info@vitanje.si