JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI NA PODROČJU SPLOŠNE MEDICINE NA OBMOČJU OBČINE VITANJE

3. 11. 2023 Občina V. (Občinska uprava) 120
03.11.2023
Javni razpisi in javni natečaji
20.11.2023 do 23:59
160-0001/2023-8
03.11.2023
Občina Vitanje
info@vitanje.si