Župnijska cerkev sv. Petra in Pavla

Sakralni objekti
3205 Vitanje